Нашите Продукти

Дубликат на контактни чипове Dallas (i-button)


Дубликат на контактни чипове Dallas (i-button)В нашите магазини вече е възможно да бъдат копирани контактни чипове Dallas (i-button).

Контактен , 64 битов електронен ключ (чип) "I BUTTON ", "Smart button" ,"Dallas ", ТМ ) , за електронни брави , контрол на достъп ,ограничаване (заключване ) на асансьори и др.

Цена за 1 брой – 12.00 лв.